heen
פורטל טנטרה / אירועים / קורס מרפאים טנטריים

קורס מרפאים טנטריים

קורס מרפאים טנטריים

מנחה: נירוואן לב
קורס מרפאים טנטריים
מנחה אורח: מיכל מעין דון, עמיחי שרפשטיין וחן מימון
14–18 פברואר 2020
מרכז אישתר

הריפוי הטנטרי ייחודי ומיוחד כי הוא נוגע בכל רבדי החיים.
באשמה שלנו, בבושה, בכאב, בתודעת החוסר ובפחד.
כל אלו משפיעים לא רק על המיניות שלנו, אלא גם על היחסים שלנו,
ההגשמה העצמית שלנו, ועל הדרך בה אנו חווים את העולם. 

בקורס נעמיק אל תוך האנרגיה המינית ונלמד כלי ריפוי טנטרים עוצמתיים ונעמיק במושגים וידע מעולם הטיפול:

נלמד על העבודה עם האנרגיה הנקבית והזכרית, נתמקד בסינכרון ביניהם ובהשפעה ההדדית שלהם על החיים שלנו.

נלמד לעבוד עם טראומות ופגיעות מיניות ונעמיק את יכולת ההכלה והריפוי שלנו כמטפלים.

לקורס יצטרפו אלינו שלושה מנחים אורחים והם ינחו,יחד עם נירוואן, שלושה סופי שבוע. 
  • חן מימון 
  • מיכל מעין דון 
  • עמיחי שרפשטיין 

למי הקורס מיועד ?

הקורס מיועד לאנשים שהשתתפו בסדנאות/ אירועים הקשורים לעולם הטנטרה והמיניות המודעת, והיו רוצים ללמוד ולהעמיק את הידע הזה. כמו כן הקורס מיועד למטפלים ומנחים שרוצים להוסיף כלים וידע מעולם הטנטרה והריפוי המיני האלטרנטיבי לארגז הכלים שלהם.

מטרת הקורס

ללמוד על הטיפול ככלי לשחרור טראומות, כאבים ודפוסים, ומשם להתחבר אל המקורות פנימיים של העוצמה, החופש והעונג .

לשחרר כאבים וטראומות ראשוניות שמונעות זרימה בריאה של אנרגית חיים בגוף.